[Free eBook] Oplysningens verden: Idé, historie, videnskab, kunst [Danish 18th C Enlightenment World History & Culture]

Oplysningens verden (The World of the Enlightenment: Ideas, history, knowledge, art) edited by Ole Høiris & Thomas Ledet is a volume in their Verdensbøger (World Books) series of Danish-language self-contained titles which provide a comprehensive introductory overview to cultural and historical periods, free for a limited time courtesy of publisher the Aarhus University Press in Denmark.

This Danish-language series is fully equivalent in style and content to the Oxford University Press’ The Oxford Illustrated History of… or Routledge’s The World of… English series. This volume contains a comprehensive introduction to the Age of Enlightenment which followed the Renaissance in Western Europe, which was at its peak during the 18th century. Included are essays about art, literature, philosophy, etc. about both the Nordic regions and the wider world, lavishly illustrated with period paintings and photographs of documents and other artifacts.

Offered through the month of December, available worldwide DRM-free.

Free for a limited time, available worldwide throughout December as their featured Danish-language Free Book of the Month directly @ the university’s dedicated promo page (DRM-free PDF, approximately 40 mb). You can also find more info about the book on its regular catalogue page.

Description (in Danish)
Feudalismens økonomi i Europa kulminerede, den industrielle revolution med dampmaskinen satte i gang, og europæerne systematiserede global arbejdsdeling og handel med totalt herredømme til søs og magtfulde kolonier rundt om i verden. Nu var verden og livet ikke længere styret af Gud, men af fornuftige love, som mennesket kunne erkende og udnytte, og de menneskelige fællesskaber baserede sig på frie og lige menneskers indgåelse af en fornuftig kontrakt.

Oplysningen var, med Immanuel Kants berømte definition, menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed, og oplysningens valgsprog formulerede han som “Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!”.

Denne verdsliggjorte verdensopfattelse med dens udvikling af en empirisk erkendelsestradition har sammen med det globale udsyn været et helt specielt europæisk fænomen. Måske finder vi heri det egentlige grundlag for Europas politiske og økonomiske verdensherredømme, som derefter udviklede sig, og for den videnskabsopfattelse, som stadig er globalt dominerende. Dette var perioden, hvor de eksperimentelle videnskaber blev grundlagt, og hvor varetagelsen af dem blev lagt ind i det, der blev til det moderne universitet.

Både oplysningstidens mangfoldighed og dens grundlæggende betydning for nutiden viser sig i de mange forskellige bidrag, dette værks forfattere – alle forskere på det nye store Aarhus Universitet – ud fra mange forskellige faglige perspektiver bidrager med. Bogen er en mosaik af oplysningstidens vigtigste tanker og begivenheder og ligger i forlængelse af Renæssancens Verden.

Advertisements

Author: Alexander the Drake

The public persona of a private person.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s